Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w pracy ośrodków pomocy społecznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online, z możliwością zadawania pytań prowadzącemu, pt:

"Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w pracy ośrodków pomocy społecznej",

które odbędzie się 29.02.24 r. w godz. 10.00-13.00

 

Poznaj prowadzącego:

Bartłomiej Gogola - prawnik, radca prawny. Od 20 lat zajmuje się pracą na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych. Prowadził liczne prelekcje i szkolenia, w tym również dla jednostek działających w sferze pomocy społecznej. Ma doświadczenie w pracy dydaktycznej jako nauczyciel przedmiotów prawniczych. Jest autorem wielu materiałów popularyzujących wiedzę na temat prawa. Posiada bardzo bogate doświadczenie w pracy z beneficjentami.

Program szkolenia:

  1. Ubezwłasnowolnienie całkowite (przesłanki, procedury, skutki)
  2. Ubezwłasnowolnienie częściowe (przesłanki, procedury, skutki)
  3. Kurator osoby niepełnosprawnej (charakterystyka, przesłanki, procedury, skutki). Kiedy kurator a kiedy ubezwłasnowolnienie ?
  4. Przedstawiciele ustawowi osób ubezwłasnowolnionych w praktyce pracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
  5. Leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi – problem udzielania świadczeń zdrowotnych w świetle ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  6. Przyjęcie do szpitala bez zgody w świetle ustawy z 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (przesłanki, procedury, problemy praktyczne)
  7. Umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody (przesłanki, procedury, problemy praktyczne)
  8. Formy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – przegląd (ośrodki wsparcia, kluby samopomocy, mieszkania wspomagane, specjalistyczne usługi opiekuńcze, aktywizacja zawodowa)
  9.  Udzielanie świadczeń z urzędu w świetle ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej

Sprawy organizacyjne

Jest to szkolenie na żywo, składające się z dwóch części. Eksperckiego omówienia zmian w części pierwszej oraz odpowiedzi na pytania uczestników w części drugiej.

Materiały poszkoleniowe:

Dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia.

Certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

 

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 360 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto.

Czas trwania: 3 godziny

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie