Praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy domowej w oparciu o procedurę “Niebieskie Karty” ze szczególnym uwzględnieniem budowania i realizacji planu pomocy.

Działalność grupy diagnostyczno-pomocowej w praktyce z uwzględnieniem diagnozy rodziny oraz indywidualnego planu pomocy.
Wejście w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej spowodowało lawinę pytań, dotyczących m. in. funkcjonowania nowo powstałych GDP, które są do nas kierowane.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom zdecydowaliśmy o zorganizowaniu szkolenia pt.:

Praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy domowej  w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" ze szczególnym uwzględnieniem budowania i realizacji  planu pomocy. 

Program szkolenia:

 1. Podstawy wszczęcia procedury „ Niebieskie Karty”.
 2. Wieloaspektowa diagnoza sytuacji rodziny dotkniętej przemocą domową.
 3. Odstąpienie od działań przez grupę diagnostyczno-pomocową.
 4. Współdziałanie instytucji i służb w realizacji zadań w ramach procedury „ Niebieskie Karty”.
 5. Budowanie planu pomocy rodzinie dla każdego członka rodziny z uwzględnieniem potrzeb i zasobów.
 6. Monitoring sytuacji rodziny dotkniętej przemocą a działania grupy diagnostyczno-pomocowej.
 7. Modyfikowanie planu pomocy w związku z sytuacją rodziny.
 8. Działania edukacyjne i wspierające w stosunku do osób dotkniętych przemocą domową.
 9. Działania edukacyjne i motywujące w stosunku do osób stosujących przemoc domową.
 10. Zamykanie procedury „ Niebieskie Karty” – aspekty, które wypełniają znamiona podstaw do zamknięcia procedury.
 11. Monitoring sytuacji rodziny po zakończeniu procedury „ Niebieskie Karty”.

Wzory dokumentów:

 • Oświadczenie o ochronie danych osobowych.
 • Wniosek o poszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej.
 • Protokół z pierwszego posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej / przebieg grupy, diagnoza doznawania przemocy, plan pomocy/.
 • Protokół z kolejnego posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej / wraz z monitoringiem/.
 • Protokół grupy diagnostyczno-pomocowej z zakończenia procedury” Niebieskie Karty”.
 • Protokół odstąpienia od dalszych działań w związku z niepotwierdzeniem stosowania przemocy domowej.
 • Protokół z posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej dotyczący podejmowanych działań monitorujących po zakończeniu procedury „ Niebieskie Karty”.
 • Zawiadomienie o wszczęciu procedury „ Niebieskie Karty”.
 • Zaproszenie dla osoby dotkniętej przemocą domową na spotkanie z członkami grupy diagnostyczno-pomocowej.
 • Wezwanie dla osoby stosującej przemocą domową na spotkanie z członkami grupy diagnostyczno-pomocowej.
 • Wniosek o skierowanie osoby stosującej przemoc domową  do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym/programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc.
 • Wniosek o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę stosującą przemoc wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971r – Kodeks Wykroczeń.
 • Informacja do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „ Niebieskie Karty”.
 • Informacja dla osoby doznającej przemocy domowej /osoby stosującej przemoc domową o zakończeniu procedury „ Niebieskie Karty”/ odstąpieniu od dalszych działań.
 • Plan pomocy dziecku.

Prowadząca szkolenie:

Anna Matras - trener i urzędnik.  Praktyk od ponad 19 lat, specjalista w zakresie pracy z osobą doświadczająca przemocy, pracująca jako specjalista pracy socjalnej. Długoletnia Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (od sierpnia 2011 r. do września 2023 r.). Koordynuje zadania ustawowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Aktywnie prowadzi szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki przemocowej. W ramach pracy zawodowej oraz pełnionych funkcji podejmuje szereg działań mających na celu udzielanie skutecznej i wielozakresowej pomocy osobom/ rodzinom uwikłanym w przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich dzieci.

Kwestie organizacyjne:

Wideozkolenie składa się z dwóch części:

 1. Merytorycznej - omówienie tematu szkolenia - czas trwania 1,5 godz.
 2. Warsztatowej - sesja pytań i odpowiedzi - czas trwania 1,5 godz.
 • zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Materiały poszkoleniowe:

Dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,

Certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym,

14 wzorów dokumentów.

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

 

Zapraszamy do dołączenia do grupy na Facebooku dla członków GDP, ZI oraz osób zainteresowanych tematyką przeciwdziałania przemocy domowej. Dla członków grupy przewidujemy dodatkowe rabaty na szkolenia online oraz pierwszeństwo udziału w bezpłatnych webinarach. Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/247201467908935/?mibextid=oMANbw.

Cena: 900 zł za jednostkę lub 360 zł za jedną zgłoszoną osobę

Czas trwania: 3 godziny

Zapisz się

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie