Prawna ochrona osób cierpiących za zaburzenia psychiczne

Prowadząca: Małgorzata Skwarek

Starszy specjalista pracy socjalnej,

Od ponad 20 lat kierownik działów nadzorujących pracę pracowników socjalnych w strukturach pomocy społecznej.

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny od 2012 r. oraz studiów z zakresu pracy w WSP im. J. Korczaka.

W obecnych czasach jednym z największych zagrożeń dla człowieka i jego poprawnego funkcjonowania w środowisku są zaburzenia psychiczne. Ochrona prawna osób zaburzonych psychicznie, to odpowiedź na ciągle pogłębiający się w społeczeństwie problem zdrowia psychicznego. Osoby zaburzone charakteryzuje zniekształcona percepcja własnych przeżyć oraz bodźców ze środowiska, sprawia to, że mierzą się z ciągłym stresem, chronicznymi lękami, brakiem kontroli nad swoimi reakcjami. Problemy te prowadzą do szeroko rozumianej destrukcji. Osoby zaburzone psychicznie mają trudności z logicznym myśleniem, przeżywaniem i przechodzeniem dalej nad sytuacjami, które je spotykają, a w końcu z działaniem i podejmowaniem decyzji dotyczących swojego życia. Właśnie dlatego konieczne było opracowanie prawnej ścieżki pomocy dla osób psychicznie zaburzonych, w celu zapewnienia im pomocy, opieki, a przede wszystkim bezpieczeństwa.

Opieka społeczna często jest pierwszym miejscem, w którym chorzy lub ich rodziny szukają ratunku. Dlatego przygotowaliśmy wideoszkolenie pt. „Prawna ochrona osób cierpiących na zaburzenia psychiczne”, dedykowane pracownikom opieki społecznej, w trakcie którego pani Małgorzata Skwarek udzieli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z osobami zaburzonymi:

Jakie są przesłanki ubezwłasnowolnienia?

Jakie są różnice między opieką nad małoletnim i ubezwłasnowolnionym całkowicie zgodne z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, a opieką nad małoletnim?

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

 

Kto może być opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej?

 

Jak pomóc osobie w stanie niepoczytalności?

 

Kiedy mamy do czynienia z niepoczytalnością i jakie są przyczyny stanu niepoczytalności?

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Podmioty legitymowane do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie.
  2. Opieka i kuratela w kontekście kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  3. Ustalenie opiekuna i zwolnienie z obowiązku opieki.
  4. Pomoc w trakcie trwania postępowania – instytucja doradcy tymczasowego, kuratora procesowego, pełnomocnika z urzędu.
  5. Brak świadomości lub swobody, a ubezwłasnowolnienie – art. 82 kodeksu cywilnego.
  6. Powództwo o stwierdzenie nieważności prawnej zawartych umów cywilno-prawnych.

 

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w wideoszkoleniu.

Materiał szkoleniowy: wideoszkolenie oraz prezentacja multimedialna w formacie PDF,  udostępniany jest na okres 30 dni.

 

Cena: 200 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto. Uwaga: Wideoszkolenie można zakupić indywidualnie, jako osoba fizyczna w kwocie 50 zł brutto.

Czas trwania: 2,5 h

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące. W odpowiedzi na zgłoszenie przesyłany jest materiał szkoleniowy wraz z fakturą.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie