Przemoc domowa. Omówienie zmian. Bezpłatny e-book

12 czerwca 2023

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez redakcję naszego serwisu „Alert prawny” omówieniem najistotniejszych zmian w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmiany te zostały omówione w trzech częściach:

  1. Nowe definicja w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
  2. Zmiany regulacji prawnych dotyczących Zespołów Interdyscyplinarnych  oraz Grup diagnostyczno-pomocowych.
  3. Zmiany dot. procedury Niebieskiej Karty.

Uwaga zmiany te wchodzą w życie już 22 czerwca br.

POBIERZ e-book: Przemoc domowa

Zapraszamy również do pobrania ujednoliconego tekstu ustawy z naniesionymi zmianami:

Pobierz: T.uj. Ustawa o przemocy domowej

oraz ustawy zmieniającej:

Pobierz: Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie….


Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie informujemy, ze dysponujemy zapisem nagrania szkolenia online, które na żywo odbyło się 29.05 br.:

Przemoc domowa – zmiany regulacji prawnych w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych.

Termin: do odtworzenia w dowolnej chwili. Proszę przysłać zgłoszenie na adres kontakt@szkolenia.expert.

Cena:  400 zł brutto za jednostkę, bez limitu uczestników.

SPECJALNA DLA CZYTELNIKÓW  TEJ WIADOMOŚCI ❗Udzielamy 10% RABATU ❗Cena po rabacie to TYLKO 360 zł brutto za zgłoszoną jednostkę, bez limitu uczestników.

Aby skorzystać z rabatu, proszę wysyłając zgłoszenie wpisać hasło “E-book  Rabat 10%” w w treść maila.

Program szkolenia:

1. Konieczność powołania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych i zniesienia dotychczasowych

– Termin wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (dotychczas: ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
– Przepisy intertemporalne – terminy powołania nowych Zespołów, zniesienia dotychczasowych Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych
– A co z procedurami „Niebieskie karty” niezakończonymi do dnia wejścia w życie nowelizacji?
– Zdążyć przed 22 września – przykładowy harmonogram działań niezbędnych do powołania nowego Zespołu

2. Definicje ustawowe po nowelizacji

– Przemoc domowa w miejsce przemocy w rodzinie
– Rozszerzona definicja osoby doznającej przemocy domowej
– Definicja osoby stosującej przemoc domową
– Świadek przemocy domowej

3. Zespół Interdyscyplinarny według nowych regulacji

– Obligatoryjny i fakultatywny skład Zespołu
– Zasady powoływania Zespołu – uchwała rady gminy
– Zasady zwoływania i częstotliwość posiedzeń
– Zadania Zespołu
– Wybór Przewodniczącego i jego zastępcy; zadania Przewodniczącego
– Obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu – sankcje przewidziane za nieusprawiedliwioną nieobecność
– Skarga na działalność Zespołu
– Szkolenia – zadanie marszałków województwa

4. Grupy diagnostyczno-pomocowe

– Powołanie i skład Grupy
– Zadania Grupy – w tym zadania pracownika socjalnego i funkcjonariusza Policji
– Skarga na działalność Grupy
– Szkolenia

5. Procedura „Niebieskie karty”

– Właściwość miejscowa Zespołu
– Zmiana miejsca zamieszkania osoby, wobec której prowadzone są działania w ramach procedury
– A co, jeśli z uwagi na relacje członka Zespołu lub Grupy z osobą stosująca przemoc domową, prowadzenie procedury napotyka trudności?
– Podejmowanie interwencji
– Zakończenie procedury
– Monitorowanie – kiedy i jak długo?
– Dostęp do dokumentacji NK
– Osoba stosująca przemoc domową a broń palna

6. Szczególne regulacje w zakresie zobowiązywania osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową

– Wniosek i skierowanie
– Konsekwencje nieprzedłożenia zaświadczenia o zgłoszeniu się do uczestnictwa w programach

7. Przetwarzanie danych osobowych

Szkolenie adresowane jest do kierowników podmiotów zobligowanych do współpracy w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych i osób powołanych do składu tych Zespołów lub grup diagnostyczno-pomocowych (dotychczas: grup roboczych).

 

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach