Standardy ochrony małoletnich. Szkolenie dla jednostek pomocy społecznej. GRATIS wzór zarządzenia.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wideoszkoleniu pt.:

"Standardy ochrony małoletnich. Szkolenie dla jednostek pomocy społecznej".

W ramach szkolenia udostępniamy GRATIS wzór zarządzenia w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w ośrodku pomocy społecznej!

Prowadząca szkolenie:

Anna Matras - trener i urzędnik.  Praktyk od ponad 19 lat, specjalista w zakresie pracy z osobą doświadczająca przemocy, pracująca jako specjalista pracy socjalnej. Długoletnia Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (od sierpnia 2011 r. do września 2023 r.). Koordynuje zadania ustawowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Aktywnie prowadzi szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki przemocowej. W ramach pracy zawodowej oraz pełnionych funkcji podejmuje szereg działań mających na celu udzielanie skutecznej i wielozakresowej pomocy osobom/ rodzinom uwikłanym w przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich dzieci.

Program szkolenia:

1. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia małoletnich.

2. Procedury interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia małoletnich.

3. Odpowiedzialność prawna pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania
interwencji w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia małoletnich.

4.  Stosowanie procedur „Niebieskiej Karty”.

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części:

1. merytorycznej: 1,5-godzinna prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz

2. warsztatowej: 1,5 godziny zadawania pytań prowadzącemu szkolenie (nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu- zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting).

3. link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Materiały poszkoleniowe:

1. GRATIS wzór zarządzenia w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w ośrodku pomocy społecznej.

2. Dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,

3.. Certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym,

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

 

Zapraszamy do dołączenia do grupy na Facebooku dla członków GDP, ZI oraz osób zainteresowanych tematyką przeciwdziałania przemocy domowej. Dla członków grupy przewidujemy dodatkowe rabaty na szkolenia online oraz pierwszeństwo udziału w bezpłatnych webinarach. Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/247201467908935/?mibextid=oMANbw.

Cena: 900 zł brutto za ośrodek

lub 360 zł brutto za pierwszą zgłoszoną osobę, każda kolejna 90 zł.

Czas trwania: 3 godziny

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie