Symptomy i prewencja zachowań autodestrukcyjnych. Co robić, czego unikać, gdzie szukać pomocy?

Statystyki oparte na danych zgromadzonych przez wojewódzkie komendy policji o zamachach samobójczych dzieci i młodzieży do 18 lat są szokujące. W 2022 roku zanotowano łącznie 2031 prób samobójczych dzieci i młodzieży, w tym 150 zakończyło się zgonem. Z analiz policji wynika też, że najmłodsze z osób, które podjęły w ubiegłym roku próby samobójcze miały między 7 a 12 lat. Dane te pokazują, że obecnie mierzymy się z ogromnym kryzysem samobójczym. Rozmowy i wzrost świadomości osób odpowiedzialnych za dzieci i młodzież są niezwykle ważne i mają istotny wpływ na zmniejszanie tych liczb. 
 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które poprowadzi terapeuta dzieci i młodzieży pan Piotr Bakan, pt.: „Symptomy i prewencja zachowań autodestrukcyjnych. Co robić, czego unikać, gdzie szukać pomocy?”.
 
Szkolenie jest adresowane do rodziców, w tym osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, asystentów rodziny, pracowników socjalnych, nauczycieli.
 
 
Program:
1. Dane statystyczne dotyczące zachowań samobójczych w Polsce.
2. Kryzys i jego przejawy.
3. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące.
4. Syndrom presuicydalny.
5. Samouszkodzenia.
6. Co robić, czego unikać, gdzie szukać pomocy?
 
Prowadzący: Piotr Bakan – z wykształcenia pedagog, prowadzi terapie dzieci, młodzieży, osób dorosłych, par i rodzin w oparciu o nurt Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracuje w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, przy realizacji projektów wspierających rodzinę, ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież. 
 

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części:
merytorycznej: 2,5-godzinna prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz warsztatowej: 0,5 godziny zadawania pytań prowadzącemu szkolenie.  Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 
Szkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w szkoleniu.
 
Uczestnicy szkolenia dodatkowo otrzymują:
-prezentację multimedialną w formacie PDF.
 
 
Cena:
90 zł brutto za osobę jeśli nabywcą jest instytucja (OPS, placówka opiekuńczo-wychowawcza, szkoła) za każdą zgłoszoną osobę z danej jednostki. 
Uwaga: możliwość wzięcia udziału w szkoleniu jako osoba fizyczna w kwocie 49 zł brutto. 
 

Cena: 90 zł brutto

Czas trwania: 3h

Zapisz się
Uczestnicy szkolenia dodatkowo otrzymują:
 
-prezentację multimedialną w formacie PDF.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Cena za każdą zgłoszoną osobę z danej jednostki. 
 
Uwaga: możliwość wzięcia udziału w szkoleniu jako osoba fizyczna w kwocie 49 zł brutto. 

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie