Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej w pomocy społecznej

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Kodeks postepowania administracyjnego (k.p.a.), a w zasadzie jego nowelizacja stanowi spore wyzwanie dla Ośrodków Pomocy Społecznej. Zapraszamy na wideoszkolenie szczegółowo omawiające wpływ zmian na przyznawanie środków – świadczeń z pomocy społecznej, które adresowane jest do pracowników socjalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych, zajmujących się prowadzeniem postępowań administracyjnych, a także dla osób wydających z upoważnienia decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Szkolenie oparte jest na orzecznictwie sądowo-administracyjnym, dotyka praktycznych problemów związanych z  rozstrzyganiem indywidualnych spraw w pomocy społecznej.

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Ustawa o pomocy społecznej czy k.p.a. – pierwszeństwo stosowania przepisów.
  2. Ustawowe podstawy zmiany i uchylenia decyzji w pomocy społecznej.
  3. Skutki uchylenia/zmiany decyzji na podstawie art.106 ust.5 ustawy o pomocy społecznej.
  4. Zaistnienie przesłanek uchylenia/zmiany decyzji a pobranie świadczeń za ten okres.
  5. Wznowienie postępowania w pomocy społecznej.
  6. Inne kodeksowe przesłanki wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej.

 

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w wideoszkoleniu.

Materiał szkoleniowy udostępniany jest na okres 30 dni.

Cena: 360 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto. Uwaga: Wideoszkolenie można zakupić indywidualnie, jako osoba fizyczna w kwocie 49 zł brutto.

Czas trwania: 2,5 h

Zapisz się

UWAGA: W karnecie taniej, sprawdź KARNETY

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące. W odpowiedzi na zgłoszenie przesyłany jest materiał szkoleniowy wraz z fakturą.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie