Współpraca w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupie Diagnostyczno- Pomocowej.

Współpraca w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupie Diagnostyczno- Pomocowej.
Wejście w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej spowodowało lawinę pytań, dotyczących m. in. funkcjonowania nowo powstałych Zespołów Interdyscyplinarnych i  GDP, które są do nas kierowane.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom zdecydowaliśmy w udostępnieniu wideoszkolenia pt.

"Współpraca w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupie Diagnostyczno- Pomocowej".

Szkolenie jest dostępne w formie nagrania.

 

 

Prowadząca szkolenie:

Anna Matras - trener i urzędnik.  Praktyk od ponad 19 lat, specjalista w zakresie pracy z osobą doświadczająca przemocy, pracująca jako specjalista pracy socjalnej. Długoletnia Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (od sierpnia 2011 r. do września 2023 r.). Koordynuje zadania ustawowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Aktywnie prowadzi szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki przemocowej. W ramach pracy zawodowej oraz pełnionych funkcji podejmuje szereg działań mających na celu udzielanie skutecznej i wielozakresowej pomocy osobom/ rodzinom uwikłanym w przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich dzieci.

Program szkolenia:

1. System przeciwdziałania przemocy domowej w Polsce.

2. Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako zadanie własne gminy i powiatu.

3. Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach związanych z przemocą domową- założenia ogólne.

4. Różnice między działaniem zespołu interdyscyplinarnego, a grupą diagnostyczno-pomocową.

5. Jakie zadania ma przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, a jakie zadania ma koordynator grupy diagnostyczno-pomocowej?

6. Działania wspierające, a działania pomocowe na rzecz osób dotkniętych przemocą domową.

7. Zapobieganie przemocy domowej, omówienie działań profilaktycznych , dobre praktyki.

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie składa się z dwóch części:

1. merytorycznej: 1,5-godzinna prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz

2. warsztatowej: 1,5 godziny zadawania pytań prowadzącemu szkolenie (nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu- zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting).

3. link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Materiały poszkoleniowe:

NOWOŚĆ! ☎ Po szkoleniu mogą Państwo skorzystać z konsultacji telefonicznych z prowadzącą szkolenie Panią Anną Matras, które odbędą się po wcześniejszym ustaleniu terminu z organizatorem (możliwość skorzystania z konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu).

Wzory dokumentów oraz konsultacje telefoniczne z Ekspertem.

Dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,

Certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym,

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

 

Zapraszamy do dołączenia do grupy na Facebooku dla członków GDP, ZI oraz osób zainteresowanych tematyką przeciwdziałania przemocy domowej. Dla członków grupy przewidujemy dodatkowe rabaty na szkolenia online oraz pierwszeństwo udziału w bezpłatnych webinarach. Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/247201467908935/?mibextid=oMANbw.

Cena: 900 zł za GDP/ ZI lub 360 zł brutto za jedną zgłoszoną osobę

W cenie otrzymają Państwo certyfikaty dla uczestników szkolenia.

Czas trwania: 3 godziny

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie