Wyzwania dla DPS po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Czym ma się zajmować pracownik socjalny?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online pt.:

"Wyzwania dla DPS po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Czym ma się zajmować pracownik socjalny?"

Jest to szkolenie prowadzone na żywo z możliwością zadawania pytań naszym ekspertom.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Program szkolenia

1. Co w DPS-ach zmieniła najnowsza nowelizacja ustawy o pomocy społecznej?

a) Omówienie zmian w ustawie o pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących DPS-ów.

b) Wsparcie krótkoterminowe:

  • Komu i kiedy?
  • Formy wsparcia
  • Usługi wsparcia krótkoterminowego w DPS w świetle nowelizacji rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej
  • Jak ustalić koszt pobytu w ramach wsparcia krótkoterminowego

c) Zdarzenia nadzwyczajne:

  • Co to jest zdarzenie nadzwyczajne
  • Postępowanie w przypadku stwierdzenia wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego

d) Przemoc wobec pracowników socjalnych – konieczność zapewnienia lub zrefundowania ochrony prawnej

2. Wyzwania dla DPS-ów w najbliższym okresie:

a) Dlaczego wsparcie krótkoterminowe może być trudne organizacyjnie?

b) Rola DPS-ów w budowaniu systemu usług społecznych w perspektywie deinstytucjonalizacji

c) Pracownik socjalny w DPS – waga współpracy z pracownikami socjalnymi OPS-ów i CUS-ów na rzecz wsparcia osób zależnych

Osoby prowadzące szkolenie:

Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny. Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna). Od kilkunastu lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy doradztwo prawne na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej.

Iwona Klimowicz - wieloletni trener, prowadzący szkolenia dla kadry pomocy społecznej. Wykładowca oraz autorka i współautorka wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w „Doradcy w Pomocy Społecznej”. Ekspert w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części:

merytorycznej: 2,5-godzinna prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz warsztatowej: 0,5 godziny zadawania pytań prowadzącemu szkolenie. Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu. Zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Materiały poszkoleniowe:

 

  • dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,
  • certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na wskazany w formularzu adres e-mail.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 360 zł brutto

za pierwszą zgłoszoną osobę z ośrodka, każda następna, to koszt 90 zł brutto

Czas trwania: 3 godziny

Zapisz się
 
 

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie