Zmiany w Kodeksie pracy.

21 lutego 2023

W artykule z dnia 19 stycznia 2023 r. informowaliśmy Państwa o głównych założeniach ustawy z dnia 1 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (przeczytaj artykuł). Na etapie publikacji naszego tekstu, ustawa oczekiwała na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypomnijmy, że ustawa wprowadza dwie zasadnicze zmiany:

  1. umożliwia pracodawcom przeprowadzenie, w miejscu pracy, kontroli trzeźwości pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu;
  2. wprowadza do Kodeksu pracy pracę zdalną jako jedną z form świadczenia pracy (do tej pory praca zdalna była ,,doraźnie” uregulowana w tzw. ustawie covidowej) przy jednoczesnym uchyleniu przepisów dotyczących telepracy.

W dniu 27 stycznia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę, a w dniu 6 lutego została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy końcowe określają termin wejścia w życie ustawy na 14 dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów wprowadzających pracę zdalną i uchylających dotychczasową telepracę, które wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że ustawa wejdzie w życie w dniu 21 lutego 2023 r., a przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie w dniu 7 kwietnia 2023 r.

Szkolenie dotyczące wyżej wskazanych zmian w prawie pracy nadal mogą Państwo znaleźć w specjalnie przygotowanym szkoleniu (opis szkolenia).

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach