Zmiany w prawie pracy 2023. Szkolenie dla jednostek budżetowych.

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z PONIŻSZEGO PRZYCISKU I UZYSKAJ NATYCHMIASTOWY DOSTĘP DO MATERIAŁU

Rok 2023 przyniesie szereg zmian w prawie pracy, w tym 3 duże nowelizacje Kodeku pracy, które dotyczą:

-pracy zdalnej,

-badania trzeźwości

-zmian wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestników z wprowadzanymi zmianami w obszarze prawa pracy oraz innych ustaw regulujących szczególne uprawnienia i obowiązki wynikające z zatrudnienia,
  2. Wskazanie przesłanek, którymi kierował się ustawodawca dokonując zmian w ustawie,
  3. Przygotowanie osób stosujących przepisy prawa pracy w praktyce do nowelizacji tych przepisów.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Zmiany w prawie pracy oczekujące na wejście w życie – na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

2. Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy i innych ustaw – druk sejmowy 2335:

-Kontrola trzeźwości

-Praca zdalna

3. Zmiany w przepisach kodeksu pracy i innych ustaw przewidziane projektem nowelizacji z 15 lipca 2022 r.

-Zmiany w zakresie umowy na okres próbny,

-Zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia,

-Informacja dodatkowa po nowemu,

-Wniosek o zmianę formy zatrudnienia,

-Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę – obowiązek uzasadniania przyczyny wypowiedzenia w stosunku do wszystkich umów,

-Prawo pracownika do nieodpłatnego szkolenia,

-Przerwy w pracy według nowych zasad,

-Siła wyższa – zwolnienie od pracy,

-Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich,

-Więcej wykroczeń przeciwko prawom pracownika,

-Zmiany w ustawie o „trzynastkach”,

-Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Materiały szkoleniowe dla uczestników:

Dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni.

Certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

Cena: 360 zł brutto

za każdą pierwszą zgłoszoną osobę. Każdy kolejny uczestnik do koszt 90 zł brutto.

Czas trwania: 3 h

Zapisz się

Szkolenie trwa 3 godziny.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie