Praca socjalna w zakładach karnych i aresztach – nowości od 01.11.2023 r.!

11 października 2023

Nowością wprowadzoną nowelą z 28.07.2023 r. są dodane ust. 3–5 w art. 13 ustawy o pomocy społecznej, które wejdą w życie z dniem 01.11.2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1693).

Temat pracy socjalnej w zakładach karnych i aresztach był omówiony przez naszego specjalistę-prawnika Sylwię Juźwiak podczas organizowanego przez nas szkolenia dotyczącego ostatniej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, które odbyło się 22 września.

 

Jeżeli nie uczestniczyłeś/aś w szkoleniu, a teraz żałujesz – nic straconego!

Szkolenie w formie nagranego webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi jest wciąż dostępne w naszej sprzedaży!

Link do zakupu: tutaj!

 

Zgodnie z niezmienioną w nowelizacji zasadą, osobom odbywającym karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, za wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Z kolei osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

 

Nowości, jakie wynikają z ostatniej nowelizacji, z punktu widzenia praktyka omówił nasz ekspert Sylwia Juźwiak.

Odnosząc się do nowego brzmienia ustawy, należy podsumować, że powyżej określonych zasad nie stosuje się do świadczenia w formie pracy socjalnej!

Praca socjalna bowiem będzie mogła być od 01.11.2023 r. świadczona na rzecz osoby, której pozostało nie więcej niż 3 miesiące do planowanego opuszczenia zakładu karnego albo aresztu śledczego.

A co w wypadku gdy tymczasowy areszt będzie przedłużany? Na to pytanie odpowiedział podczas szkolenia nasz prawnik Sylwia Juźwiak!

 

Przez kogo i gdzie będzie świadczona praca socjalna na rzecz osoby, której pozostało nie więcej niż 3 miesiące do planowanego opuszczenia zakładu karnego albo aresztu śledczego?

Zgodnie z nowelizacją, praca ta będziecie świadczona przez pracownika socjalnego zatrudnionego w:

  1. zakładzie karnym,
  2. areszcie śledczym

  3. lub w gminie właściwej miejscowo ze względu na deklarowane przez tę osobę miejsce jej zamieszkania. W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

 

A jeśli pracownicy socjalni na terenie swojej gminy nie mają zakładu karnego ani aresztu śledczego, to oznacza, że ten przepis nie będzie ich dotyczyć? To zagadnienie porusza ekspert Sylwia Juźwiak podczas szkolenia.

 

Warto podkreślić, że ustawodawca przewidział dla pracownika socjalnego gminy właściwej ze względu na miejsce położenia zakładu karnego lub aresztu śledczego nowy obowiązek.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach bowiem, na wniosek pracownika socjalnego gminy właściwej do świadczenia pracy socjalnej na rzecz osoby, której pozostało nie więcej niż 3 miesiące do planowanego opuszczenia zakładu karnego albo aresztu śledczego, pracownik socjalny gminy właściwej ze względu na miejsce położenia zakładu karnego lub aresztu śledczego będzie obowiązany do udzielenia pomocy temu pracownikowi.

 

Jeżeli nie mogłeś wziąć udziału na żywo w organizowanym przez nas wydarzeniu w postaci szkolenia „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”,

nadal masz możliwość obejrzenia przygotowanego przez nagrania, które obejmuje

3 h merytorycznego wykładu oraz 1 h odpowiedzi na pytania

zadane przez uczestników szkolenia!

 

Dzięki wykupieniu dostępu do nagrania,

będziesz mógł odtworzyć treści przygotowane przez nas

w dogodnym dla siebie momencie!

 

Otrzymasz również materiały szkoleniowe!

 

Zapraszamy do zakupu naszego webinaru

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”!

REJESTRACJA: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach