Przykre wnioski z kontroli NIK, czyli o bezpieczeństwie osobistym pracowników socjalnych.

17 stycznia 2023

“Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych nie pozwalają w pełni na skuteczną realizację ich zadań ustawowych w zakresie pomocy społecznej”.

Tak brzmi pierwsze zdanie 2 rozdziału informacji o wynikach kontroli: “Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach” opublikowanej w 2019 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli. Cytowane zdanie stanowi właściwą syntezę całościowej oceny zaprezentowanej przez NIK. W tym obszernym dokumencie można znaleźć liczne tematy do rozważań, a jednym z nich jest zagadnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych, któremu NIK poświęcił sporo miejsca w swojej analizie. Główną metodą badawczą zastosowaną przez NIK były badania ankietowe wśród pracowników socjalnych. Dzięki temu możemy zaryzykować stwierdzenie, że prezentowane w wynikach kontroli wnioski są oparte na rzeczywistych trudnościach z jakimi spotykają się pracownicy socjalni. Wśród ankietowanych pracowników:

  • -66,7% stwierdziło, że w ich ośrodkach nie ma zabezpieczeń w formie monitoringu wizyjnego i przycisku bezpieczeństwa,
  • -66,6% stwierdziło, że nie czuje się bezpiecznie podczas wykonywania pracy w terenie
  • -prawie 60% stwierdziło, że pracodawca nie zapewnił im wsparcia psychologicznego i superwizji

“Jako największe zagrożenia [podczas wykonywania pracy w terenie – przyp. red.] wskazywali: agresywnych i nieobliczanych podopiecznych i ich rodziny, będących często pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających lub niezrównoważonych psychicznie, którzy grożą im podpaleniem, niebezpiecznych narzędziem (nóż, siekiera), zamykają drzwi i blokują wyjście, niszczą dokumenty, szczują agresywnymi psami, a wyzwiska i wulgaryzmy są po prostu codziennością ich pracy. Mówili także o zniszczeniu ich samochodów (zniszczenie karoserii, odkręcenie śrub w kołach) oraz o groźbach wobec ich rodzin (dzieci, współmałżonków)”.

Próbą odpowiedzi na powyższe - ujmując rzecz eufemistycznie – problemy w codziennej pracy pracowników socjalnych była nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 2021 r., która (w art. 121 ust. 2c)  wprowadziła obowiązek przeprowadzania, co najmniej raz na dwa lata, wśród pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych lub powiatowych centrach pomocy rodzinie, szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych.

Mając na uwadze ustawowy wymóg, jak również rzeczywistą potrzebę działania na rzecz bezpieczeństwa osobistego pracowników socjalnych, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie: Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Przepisy ustawy o pomocy społecznej, związane z bezpieczeństwem osobistym pracowników socjalnych.
  2. Podstawowe zagrożenia w pracy pracownika socjalnego.
  3. Omówienie konkretnych zagrożeń w kontekście przepisów prawa karnego.
  4. Obrona konieczna pracownika socjalnego w świetle norm prawa karnego.
  5. Podstawowe zachowania i elementy mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo fizyczne i prawne w trakcie wykonywania czynności służbowych.

Szkolenie odbędzie się 25 stycznia 2023 o godzinie 10:00.

Zapisz się na szkolenie: Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych.

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach