Ważne: e-doręczenia. Zmiana terminu wdrożenia!

24 listopada 2023
W dniu 22 listopada 2024 r., na stronach rządowych portalu gov.pl  ukazał się komunikat Ministerstwa Cyfryzacji zgodnie z którym zdecydowano o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na 30 grudnia 2023 r. 
 
Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji wystąpi z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia na 1.01.2025 r.
 
Przesunięcie terminu z 10 grudnia na 30 grudnia nastąpi na podstawie zmiany komunikatu Ministra Cyfryzacji publikowanego w Dzienniku Ustaw.
 
Minister Cyfryzacji przedłoży projekt ustawy zmieniającej maksymalny termin wdrożenia na 1.01.2025 r. Ustawa o doręczeniach elektronicznych przewiduje maksymalny termin, kiedy musi nastąpić wejście w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń na 1.01.2024 r. Bez zmiany przepisów Minister Cyfryzacji nie może dokonać dłuższego przesunięcia daty wdrożenia, dlatego została przygotowana odpowiedni projekt ustawy, który został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Projekt zawiera wyłącznie propozycje zmiany maksymalnej daty z 1.01.2024 r. na 1.01.2025 r. zgodnie z postulatami interesariuszy. 
 

Chcesz wiedzieć więcej o e-doręczeniach. Obejrzyj nagranie szkolenia z dnia 22.11.2023 pt.„e-doręczenia w jednostkach pomocy społecznej”.

 
Resort wyjaśnił, że powodem zmian są liczne apele i prośby, z jakimi występowały organizacje zrzeszające podmioty publiczne i zawody zaufania publicznego. Wskazywano w nich na potrzebę wydłużenia czasu na wdrożenie nowego rozwiązania oraz przygotowanie wewnętrznych regulacji dotyczących obiegu korespondencji. W trakcie ostatniego spotkania konsultacyjnego postulat przesunięcia terminu poparli przedstawiciele m.in. Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Naczelnej Rady Adwokackiej, Związku Polska Cyfrowa oraz dostawcy systemów elektronicznego obiegu dokumentów oraz kwalifikowanej usługi doręczenia elektronicznego.
 
Dodatkowo operator wyznaczony wdroży nowe funkcjonalności, które zapewnią sprawniejszą obsługę korespondencji, szczególnie w podmiotach publicznych, w tym: funkcjonalność pozwalającą na masowe wysyłanie wiadomości do wielu adresatów, masową archiwizację wiadomości w skrzynce doręczeń czy zwiększenie możliwej do wysyłania wielkości załączników za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 
Źródło: Będzie więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń – Ministerstwo Cyfryzacji – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Chcesz wiedzieć więcej o e-doręczeniach. Obejrzyj nagranie szkolenia z dnia 22.11.2023 pt.„e-doręczenia w jednostkach pomocy społecznej”.

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach