Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Wraz z Nowym Rokiem, nadeszły kolejne zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Serdecznie zapraszamy na szkolenie online, w trakcie którego dowiedzą się Państwo co i w jakim zakresie zostanie zmienione.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

– praca socjalna w zakładach karnych i aresztach śledczych;
– nowe zasady wyliczania zasiłku stałego;
– usługi sąsiedzkie jako nowa forma świadczenia usług opiekuńczych;
– mieszkania treningowe i wspomagane w miejsce mieszkań chronionych;
– usługi wsparcia krótkoterminowego w DPS-ach;
– uproszczony rodzinny wywiad środowiskowy dla osób korzystających z ŚDS;
– rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych w DPS-ach i placówkach całodobowej opieki;
– zezwolenia na prowadzenie DPS-u i placówki całodobowej opieki po nowemu;
– kosmetyczna poprawka dotycząca kosztów uzyskania przychodu niewliczanych do dochodu;
– ocena okresowa pracowników socjalnych – doprecyzowanie przepisów;
– przemoc wobec pracowników socjalnych w rejestrze centralnym.

2. Wejście w życie nowelizacji.

3. Przepisy przejściowe – terminy na dostosowanie działalności do wymogów wprowadzonych nowelizacją.

 

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie jest certyfikowane. Zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w szkoleniu.

W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymają:

✔30 dniowy dostęp do zapisu szkolenia z możliwością odtworzenia w dowolnej chwili,
✔ prezentację multimedialną w formacie PDF.

Cena: 490 zł brutto

za zgłoszoną jednostkę, bez limitu uczestników.

Czas trwania: 3 godziny

Zapisz się

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

 

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie