Noworoczne Losowanie Karnetów 2024 – Regulamin

20 grudnia 2023

 

Noworoczne Losowanie Karnetów 2024

Zasady losowania:

  1. Organizatorem losowania jest firma Szkolenia Expert (Sophia Online Mariusz Walczyński, NIP 6561852057, ul. Wesoła 1/3 32-050 Skawina) zwana dalej Organizatorem.
  2. Organizator przeznacza 6 Karnetów po 5 wejść na szkolenie online w dwóch pulach. W puli dla osób indywidualnych 3 Karnety po 5 wejść oraz w puli dla instytucji 3 Karnety po 5 wejść.
  3. W losowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne samodzielnie – w puli losowań dla osób indywidualnych oraz jednostki pomocy społecznej lub inne jednostki w puli losowań dla instytucji. W obu przypadkach mówimy o Uczestnikach losowania.
  4. Osoby fizyczne dokonują rejestracji do 03.01.2024 do godz. 19.00 pod własnym imieniem i nazwiskiem rejestrując się na poniższej stronie: https://szkoleniaexpert.clickmeeting.com/noworoczne-losowanie-karnetow-dla-uczestnikow-indywidualnych/register podając również swój adres e-mail, na który, w przypadku wygranej, zostanie przesłany Karnet w wersji elektronicznej.
  5. Osoba fizyczna (uczestnik indywidualny) może zarejestrować się tylko raz. Nie jest dopuszczalna rejestracja pod tym samym imieniem i nazwiskiem ale pod kilkoma innymi adresami e-mail. W przypadku rejestracji pod kilkoma adresami e-mail, Organizator pozostawi pierwsze zgłoszenie usuwając pozostałe.
  6. Jednostki pomocy społecznej lub inne jednostki (Uczestnicy instytucjonalni) rejestrują się na poniższej stronie internetowej: https://szkoleniaexpert.clickmeeting.com/noworoczne-losowanie-karnetow-dla-instytucji-/register, podając: nazwę jednostki, imię i nazwisko osoby upoważnionej do przyjęcia Karnetu w imieniu jednostki (np. dyrekcja, kierownicy działów), nr telefonu oraz e-mail na który, w przypadku wygranej, zostanie na który zostanie przesłany Karnet w wersji elektronicznej.
  7. Uczestnik instytucjonalny może zarejestrować się tylko raz do dnia 03.01.2024 do godz. 19.00. Nie jest dopuszczalna rejestracja pod kilkoma innymi adresami e-mail np. innych Wydziałów z danej Instytucji. W przypadku rejestracji pod kilkoma adresami e-mail, Organizator pozostawi pierwsze zgłoszenie usuwając pozostałe.
  8. Losowanie odbędzie się publicznie poprzez streaming w mediach społecznościowych w dniu 04.01.2024 r. o godz. 12.00 dla Instytucji oraz 12.30 dla Uczestników Indywidualnych. Zapisy przyjmowane są do 03.01.2024 do godz. 19.00.
  9. Uczestnicy indywidualni oraz instytucjonalni, którzy wylosowali Karnety zostaną powiadomieni o tym fakcie na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail oraz w przypadku instytucji powiadomieni również telefonicznie.
  10. Karnet 5-ciu wejść na szkolenia online, ważny jest od 08.01.2024 do 07.01.2025 r. Karnet obejmuje udział we wszystkich szkoleniach online prowadzonych przez Organizatora na żywo lub wideoszkoleniach z wyjątkiem warsztatów online lub szkoleń online „bez limitów miejsc”. Lista szkoleń na żywo i wideoszkoleń dostępna jest na stronie www.szkolenia.expert

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach