Ważne zmiany w pieczy zastępczej. Omówienie nowych regulacji.

Prowadzące: Iwona Klimowicz i Sylwia Juźwiak

Iwona Klimowicz

Wieloletni trener, prowadzący szkolenia dla kadry pomocy społecznej.

Wykładowca oraz autorka i współautorka wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w Doradcy w pomocy społecznej.

Ekspert w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

Sylwia Juźwiak

prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do szkolenia rejestrując się przez poniższy przycisk.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, podczas którego nasze ekspertki: Sylwia Juźwiak i Iwona Klimowicz omówią najważniejsze zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które zostały wprowadzone nowelizacją z dnia 7 października 2022 r.

Cele szkolenia:

✔ Zapoznanie uczestników z wprowadzanymi zmianami w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
✔ Wskazanie przesłanek, którymi kierował się ustawodawca dokonując zmian w ustawie,
✔ Omówienie prawnych i merytorycznych skutków wprowadzanych zmian.

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do szkolenia rejestrując się przez poniższy przycisk.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Obowiązek sprawdzania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – kogo dotyczy i na kim ciąży ten obowiązek.
 2. Zmiany w zakresie kwalifikacji osób zatrudnionych w placówkach wsparcia dziennego i wychowawców placówek pieczy instytucjonalnej.
 3.  Zmiany przesłanek umożliwiających kontynuację pobytu w rodzinie zastępczej lub placówce pieczy instytucjonalnej po osiągnięciu pełnoletności.
 4. Rejestr dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, placówek, rodzin zastępczych i kandydatów do pełnienia tej funkcji.
 5. Wstępna kwalifikacja dla kandydatów na rodziny zastępcze (w miejsce wstępnej akceptacji).
 6.  Zaświadczenie kwalifikacyjne po nowemu.
 7. Kandydat zakwalifikowany do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka/ rodzina muszą być zdrowi i zmotywowani – obowiązek dokumentowania w tym zakresie przez lekarza i psychologa.
 8. Wyższe wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej.
 9. Zakaz tworzenia nowych placówek pieczy instytucjonalnej – prawne i organizacyjne implikacje nowych rozwiązań.
 10. Monitoring w placówkach.
 11.  Poszerzony krąg osób, które mogą zostać opiekunami usamodzielnienia.
 12. Piecza zastępcza organizowana poza powiatem miejsca zamieszkania dziecka.
 13. Vacatio legis – kiedy nowelizacja wejdzie w życie.

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w szkoleniu.

W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymają:

✔30 dniowy dostęp do zapisu szkolenia z możliwością odtworzenia w dowolnej chwili,
✔ prezentację multimedialną w formacie PDF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena: 400 zł brutto

za ośrodek, niezależnie od liczby zgłoszonych osób.

Czas trwania: 3 h

Dostępne terminy

12.04.2023 Zapisz się

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie