Procedura 12a – czy to musi być trudne? Uwarunkowania prawne, pytania, wątpliwości.

Zapraszamy do udziału w wideoszkoleniu, które przeprowadziła Pani Iwona Klimowicz. Tematem spotkania będzie:

"Procedura 12a - czy to musi być trudne? Uwarunkowania prawne, pytania, wątpliwości".

 

 

Program spotkania

1. Działania mające zapobiegać odbiorowi dzieci z rodzin biologicznych– co gmina, a co powiat może i powinien zrobić.
2. Kiedy już musi być interwencja- kto i kiedy rozpoczyna procedurę 12a.
3. Procedura 12a według aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
- zainicjowanie procedury odbioru dziecka,
- uczestnicy– pracownik socjalny, funkcjonariusz Policji, przedstawiciel ochrony zdrowia,
- obowiązki informacyjne wobec rodziców/opiekunów,
- obowiązek informacyjny wobec sądu,
- rola sądu.
4. Problemy występujące w trakcie podejmowanych działań:
- jak ograniczyć stres dziecka,
- transport dziecka po interwencji do instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej,
- jakie działania podjąć wobec rodziny, której odebrano dziecko.
5. Dobre praktyki– jak sobie radzą gdzie indziej.
6. Co należy zmienić w prawie by interwencja była skuteczna i bezpieczna dla dziecka.
7. Podsumowanie/ pytania i odpowiedzi.

Poznaj naszego prowadzącego

Spotkanie poprowadzi pani Iwona Klimowicz, która jest wieloletnim trenerem, prowadzącym szkolenia dla kadry pomocy społecznej. Wykładowcą oraz autorką i współautorką wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w „Doradcy w Pomocy Społecznej”. Ekspertem w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

 

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części:

a) merytorycznej: 2,5-godzinna prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz warsztatowej

b) 0,5 godziny zadawania pytań prowadzącemu szkolenie.

Szkolenie prowadzone poprzez platformę szkoleniową Clickmeeting. Zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego:
Materiały poszkoleniowe:

a) dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzenia szkolenia

b) certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie pdf) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.

Zapraszamy:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 900 zł brutto/ ośrodek bez limitu uczestników

lub 360 zł brutto jedna osoba.

Czas trwania: 3 godz.

Zapisz się

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie