Świadczenie wspierające – pytania i odpowiedzi.

17 lipca 2023

Już od 1 stycznia 2024 roku będzie istniała możliwość uzyskania świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością. Po ukończeniu 18 roku życia, osoba z niepełnosprawnością będzie mogła zrezygnować ze świadczenia pielęgnacyjnego i wybrać nowe świadczenie wspierające.

Dla kogo?

Dla osób niepełnosprawnych, które uzyskają ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów.

Uwaga: Prawo do złożenia wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia nie będzie uzależnione od stopnia niepełnosprawności.

W jakiej kwocie?

W zależności od poziomu potrzeby wsparcia – w wysokości od 40% wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości 220% renty socjalnej.

Czy na wysokość świadczenia będą miały wpływ dochody bądź wiek osoby niepełnosprawnej bądź też moment powstania niepełnosprawności?

Nie, wysokość świadczenia wspierającego nie będzie uzależniona od dochodów, wieku osoby niepełnosprawnej, bądź momentu powstania niepełnosprawności.

Czy świadczenie będzie waloryzowane?

Pośrednio tak, gdyż świadczenie wspierające obliczane będzie na podstawie renty socjalnej, a zatem wraz z jej wzrostem podwyższeniu ulegać będzie świadczenie wspierające.

Jak będzie oceniany poziom potrzeby wsparcia?

Poziom potrzeby wsparcia będzie polegał na ocenie niezbędnego zakresu wsparcia osoby niepełnosprawnej tak, aby zapewnić jej zwiększenie lub utrzymanie niezależności. Ocena będzie uwzględniała każdy aspekt funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, również wpływ niezbędności stosowania technologii wspierających.

Czy do wykonywania oceny będą określone ujednolicone kryteria?

Tak. Ocena będzie wykonywana według ujednoliconego kwestionariusza opartego na narzędziu, uwzględniającym kryteria stosowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, wydane przez Światową Organizację Zdrowia.

Kto będzie dokonywał takiej oceny?

Zespoły wojewódzkie składające się ze specjalistów przeszkolonych do jej wykonywania.

Gdzie będzie dokonywana ta ocena?

W miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej bądź w innym miejscu, na wniosek.

Czy ustalenie poziomu wsparcia będzie mogło doprowadzić do zmiany decyzji co do ustalonego już stopnia niepełnosprawności?

Nie. Do ustalenia poziomu potrzeby wsparcia nie trzeba będzie na nowo uzyskiwać orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu. Treść orzeczenia o niepełnosprawności nie będzie także mogła być weryfikowana, ani tym samym podważona podczas wykonywania oceny potrzeby poziomu wsparcia.

Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia będzie określone w odrębnej decyzji, co do której będzie możliwe złożenie zastrzeżeń, a także odwołania do sądu.

Kiedy można złożyć wniosek o ustalenie poziomu wsparcia?

Od stycznia 2024 r. Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można składać z kolei po uzyskaniu tej oceny.

Uwaga: W 2024 roku świadczenie wspierające będzie wypacane wyłącznie osobom, które uzyskały najwięcej punktów.

Czy jeśli w rodzinie będzie kila osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania świadczenia wspierającego, wszyscy uprawnieni je otrzymają?

Tak.

Po co ustalać poziom potrzeby wsparcia? Czy nie można go ustalić na podstawie już wydanych orzeczeń?

Nie można, dlatego, że poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany na podstawie bardziej szczegółowych kryteriów oceny niż jak dotąd przy innych orzeczeniach dotyczących niepełnosprawności, które były wydawane na podstawie treści dokumentacji medycznej.

Jak długo będzie ważna ocena potrzeby wsparcia?

Dla osób powyżej trzeciego roku życia – nie dłużej niż 7 lat, a dla osób poniżej trzeciego roku życia – nie dłużej niż do ukończenia 3 roku życia.

Uwaga: Ocena straci ważność wraz z utratą statusu osoby niepełnosprawnej.

Co ze składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w przypadku wyboru świadczenia wspierającego?

Jeśli osoba z niepełnosprawnością wybierze świadczenie wspierające, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla jej dotychczasowego opiekuna opłacane będą niezależnie od posiadanego przez niego stażu ubezpieczeniowego, to jest okresów składkowych i nieskładkowych.

Materiał opracowany na podstawie informacji opublikowanych w dniu 27.03.2023 r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl))

 

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach