Usługi pobytu krótkoterminowego wchodzą w życie już od jutra, tj. od 01.11!

31 października 2023

Ostatnia wielka nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już od 1 listopada wprowadzi nowy rodzaj usług pobytu krótkoterminowego w domu pomocy społecznej w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Nowy rodzaj usług ma na celu odciążenie opiekunów w wykonywaniu obowiązków na rzecz osób niesamodzielnych. Co istotne, z usług tych będzie można korzystać także doraźnie, w sytuacji czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków przez opiekunów.

Usługi wsparcia krótkoterminowego będą mogły być świadczone w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej osobom pełnoletnim wymagającym wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niebędącym mieszkańcami domu.

 

Szkolenie w formie nagranego webinaru

dotyczące ostatniej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

jest wciąż dostępne w naszej sprzedaży!

Link do zakupu: tutaj!

 

Nasz ekspert Sylwia Juźwiak podczas nagrania udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników szkolenia, między innymi takie jak:

– czy pracownicy wykonujący pracę wobec mieszkańców DPS będą jednocześnie wykonywać pracę wobec osób korzystających z pobytu krótkoterminowego?;

– czy w ramach pobytu krótkoterminowego DPS ma zapewnić warunki lokalowe bytowe i opiekuńcze takie jak dla podstawowej działalności?;

– czy należy skierować na pobyt krótkoterminowy osobę do miejsca mocno oddalonego, w sytuacji gdy w danym mieście/powiecie usługa ta nie będzie realizowana?;

– jak obliczyć koszt odpłatności utrzymania krótkoterminowego – czy na postawie ogłoszonego kosztu na dany rok; i czy ma być zmieniany co roku?

 

Usługi wsparcia krótkoterminowego będą mogły być przyznane osobie, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga doraźnej pomocy w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej, ze względu na czasowe ograniczenie możliwości zapewnienia właściwego wsparcia w miejscu zamieszkania przez osoby na co dzień sprawujące opiekę nad tą osobą.

Jeśli chodzi usługi w formie całodobowej, ich standard ma być tożsamy z stardardem miejsc statutowych. Aby dom pomocy społecznej mógł świadczyć usługi w tej formie, konieczne będzie wydzielenie organizacyjne części budynku poprzez przeznanaczenie na wykonywanie usług pokoi mieszkalnych oraz wyznaczenie personelu. Wskaźnik zatrudnienia dla tej formy działalności wynosi 0,40.

Z kolei jeśli chodzi o opiekę dzienną, aby dom pomocy społecznej mógł świadczyć usługi w tej formie, konieczne będzie wydzielenie jednego pomieszczenia dziennego oraz pokoju do odpoczynku, spełniających konkretne wymogi. Pomieszczenie dziene ma pełnić funkcje zarówno pokoju dziennego, jak i jadalni, a na jedną osobę ma przypadać powierzchnia najmniej 4m2. Z kolei pokój do odpoczynku ma być wyposażony w miejsca dla odpoczynku. Ponadto dla osób korzystających z usług pobytu krótkoterminowego w formie dziennej mają być zapewnione sanitariaty damskie oraz męskie, ale na jeden sanitariat nie może przypadać więcej niż 10 osób. Niezbędne będzie także wydzielenie szatni z odpowiednią liczbą szafek. Co do wielkości wskaźnika zatrudnienia, wynosi on 0,2.

Opieka krótkoterminowa będzie realizowana przez gminę, co oznacza, że dps-y będą na bieżąco współpracowały z organami gminy. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem ustawy, podmiot prowadzący dom pomocy społecznej będzie miał obowiązek zgłoszenia wojewodzie informacji o zamiarze świadczenia przez dom usług wsparcia krótkoterminowego, ze wskazaniem liczby miejsc przeznaczonych na usługi wsparcia dziennego i całodobowego.

 

Więcej o opiece krótkoterminowej przeczytasz w naszym artykule:

Wsparcie krótkoterminowe w domach pomocy społecznej.

 

Jeżeli nie mogłeś/aś wziąć udziału na żywo w organizowanym przez nas wydarzeniu w postaci szkolenia „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”,

nadal masz możliwość obejrzenia przygotowanego przez nagrania, które obejmuje

3 h merytorycznego wykładu oraz 1 h odpowiedzi na pytania

zadane przez uczestników szkolenia!

 

Dzięki wykupieniu dostępu do nagrania,

będziesz mógł odtworzyć treści przygotowane przez nas

w dogodnym dla siebie momencie!

 

Otrzymasz również materiały szkoleniowe!

 

Zapraszamy do zakupu naszego nagranego webinaru

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”!

Rejestracja: FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach