Nowelizacja ustawy o pieczy zastępczej i adopcji

18 listopada 2022

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 7 października 2022 r. wprowadza szereg istotnych zmian do obecnego systemu prawnego.  Najważniejsze z nich zostaną omówione podczas szkolenia online 25 listopada przez nasze ekspertki p. Sylwie Juźwiak i Iwonę Klimowicz.

Zostaną omówione następujące kwestie:

 1. Obowiązek sprawdzania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – kogo dotyczy i na kim ciąży ten obowiązek.
 2. Zmiany w zakresie kwalifikacji osób zatrudnionych w placówkach wsparcia dziennego i wychowawców placówek pieczy instytucjonalnej.
 3. Zmiany przesłanek umożliwiających kontynuację pobytu w rodzinie zastępczej lub placówce pieczy instytucjonalnej po osiągnięciu pełnoletności.
 4. Rejestr dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, placówek, rodzin zastępczych i kandydatów do pełnienia tej funkcji.
 5. Wstępna kwalifikacja dla kandydatów na rodziny zastępcze (w miejsce wstępnej akceptacji).
 6. Zaświadczenie kwalifikacyjne po nowemu.
 7. Kandydat zakwalifikowany do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka/ rodzina muszą być zdrowi i zmotywowani – obowiązek dokumentowania w tym zakresie przez lekarza i psychologa.
 8. Wyższe wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej.
 9. Zakaz tworzenia nowych placówek pieczy instytucjonalnej – prawne i organizacyjne implikacje nowych rozwiązań.
 10. Monitoring w placówkach.
 11. Poszerzony krąg osób, które mogą zostać opiekunami usamodzielnienia.
 12. Piecza zastępcza organizowana poza powiatem miejsca zamieszkania dziecka.
 13. Vacatio legis – kiedy nowelizacja wejdzie w życie.

Zapisy oraz szczegółowe informacje o szkoleniu: Ważne zmiany w pieczy zastępczej.

Zapisy bezpośrednie: Formularz rejestracyjny.

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach