Dokumentowanie pracy socjalnej

Prowadząca: Iwona Klimowicz

Wieloletni trener, prowadzący szkolenia dla kadry pomocy społecznej.

Wykładowca oraz autorka i współautorka wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w Doradcy w pomocy społecznej.

Ekspert w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

Zarejestruj się przez poniższy przycisk i uzyskaj natychmiastowy dostęp do wideoszkolenia:

Dokumentowanie pracy socjalnej - rejestracja

Szkolenie omawia formalne kwestie pracy socjalnej związane z prowadzeniem dokumentacji.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Definicja pracy socjalnej
 2. Praca socjalna jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym
 3. Zadania pracownika socjalnego
 4. Praca socjalna, a regulacje prawne
 5. Dwa tryby pracy socjalnej
 6. Dokumentowanie jako warunek profesjonalizmu
 7. KPA
 8. Praca socjalna, a wsparcie jednorazowe
 9. Kontrakt socjalny jako forma dokumentacji
 10. Praca socjalna, a procedura administracyjna

Materiały szkoleniowe dla uczestników:

 1. Dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia
 2. Certyfikat w wersji elektronicznej, (w formacie PDF) wysłany na adresy e-mail podane w zgłoszeniu.
 3. Wzory dokumentów przygotowane przez panią Iwonę Klimowicz (karty pracy socjalnej)

Cena: 199 zł brutto

za każdą pierwszą zgłoszoną osobę, każda kolejna to koszt 100 zł brutto.

Czas trwania: 1 h

Zapisz się

UWAGA: W karnecie taniej, sprawdź KARNETY

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie