Kontrakt socjalny – problem czy narzędzie wsparcia?

Prowadząca: Iwona Klimowicz

Wieloletni trener, prowadzący szkolenia dla kadry pomocy społecznej.

Wykładowca oraz autorka i współautorka wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w Doradcy w pomocy społecznej.

Ekspert w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

Kontrakt socjalny w pomocy społecznej znany jest od bardzo dawna. Niestety pierwsza forma kontraktu socjalnego była utrudnieniem działań zarówno dla pracowników socjalnych jak i klientów. Na szczęście na skutek działań osób, które mocno wierzyły w jego ideę, program doczekał się poprawek i udoskonalania. W swojej obecnej formie, po zmianach w 2010 roku, nadal nie jest doskonały jednak stał się „bardziej przyjazny”.

Aktualnie kontrakt socjalny nie jest takim wsparciem jakiego oczekiwał by pracownik socjalny, jednakże stanowi bardzo ważne narzędzie pracy. To jak wykorzystamy go aby pomóc innym w dużej mierze zależy od naszego nastawienia i naszego spojrzenia na pewne kwestie. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że kontrakt socjalny jest narzędziem wsparcia pracownika socjalnego, pomagającym w procesie zmiany sytuacji życiowej klienta. Zapraszamy na szkolenie pełne inspiracji, przykładów, a przede wszystkim wiary w to, że chcąc można osiągnąć wszystko.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Prawne aspekty kontraktu – uwarunkowania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia oraz przydatne wyroki sądów.
 2. Zasady zawierania kontraktu:
 • Kiedy nie zawieramy kontraktu
 • W jakich sytuacjach zawarcie kontraktu jest wskazane
 1. Kontrakt jako narzędzie określające zasady współpracy pomiędzy osobą/rodziną, a pracownikiem socjalnym – w jakich sytuacjach stosować:
 • Część I A kontraktu
 • Część I B kontraktu
 1. Kontrakt jako element postępowania wykazujący brak współpracy ze strony klienta
 2. Kontrakt jako narzędzie motywowania i wspierania zmiany w życiu klienta.
 3. Przydatne narzędzia wspierające skuteczność kontraktu
 4. Przykładowe kontrakty.

 

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w wideoszkoleniu.

Materiał szkoleniowy: wideoszkolenie oraz prezentacja multimedialna w formacie PDF,  udostępniane są na okres 30 dni.

Kontrakt socjalny - Formularz A i B. O czym warto pamiętać?

Materiał uzupełniający.

Cena: 360 zł -50%= 180 zł brutto

Oferta urodzinowa ważna do 17.05.2024!

Czas trwania: 2,5 h + 0,5 h materiał uzupełniający

Zapisz się

UWAGA-oferta urodzinowa: 180 zł brutto pierwsza osoba z ośrodka, każda kolejna 90 zł brutto.

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące. W odpowiedzi na zgłoszenie przesyłany jest materiał szkoleniowy wraz z fakturą.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie