Rodzinny wywiad środowiskowy

Prowadząca: Iwona Klimowicz

Wieloletni trener, prowadzący szkolenia dla kadry pomocy społecznej.

Wykładowca oraz autorka i współautorka wielu artykułów o tematyce związanej z działalnością ośrodków pomocy społecznej zamieszczanych w Doradcy w pomocy społecznej.

Ekspert w zakresie przygotowywania strategii dla miast i województw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

15 listopada 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodzin i Polityki społecznej (z dnia 8 kwietnia 2021 r.), w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z uwagi na wprowadzone zmiany przygotowaliśmy wideoszkolenie omawiające nowe regulacje prawne. Nasz ekspert, pani Iwona Klimowicz dzieli się z Państwem swoimi uwagami oraz sugestiami dotyczącymi przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy, czyli I części kwestionariusza.

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego – zmiany po 15 listopada 2021 r.
  • Wyzwania jakie stawia przed pracownikiem socjalnym  i kierownikiem OPS procedura nowego kwestionariusza wywiadu środowiskowego.  Czyli co zostało po staremu a o czym należy pamiętać po 15 listopada.
  1. Obowiązkowa i rozbudowana diagnoza sytuacji klienta zawarta w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego.
  • Czym diagnoza zawarta w kwestionariuszu jest a czym nie jest?
  • O czym należy przy stawianiu diagnozy pamiętać?
  • Diagnoza, a odpowiedzialność pracownika socjalnego za proces pomagania.
  • Rola klienta – zasoby i ograniczenia.
  • Jakie są metody i techniki pozwalające na opracowanie diagnozy będącej podstawą tworzenia planu pracy z klientem?

 

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w wideoszkoleniu.

Materiał szkoleniowy: wideoszkolenie oraz prezentacja multimedialna w formacie PDF,  udostępniane są na okres 30 dni. Dodatkowo w ramach tego szkolenia udostępniany jest półgodzinny materiał uzupełniający "Formularz wywiadu środowiskowego - o czym warto pamiętać?".

Cena: 200 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to 90 zł brutto. Uwaga: Wideoszkolenie można zakupić indywidualnie, jako osoba fizyczna w kwocie 50 zł brutto.

Czas trwania: 2,5 h + 0,5 h materiał uzupełniający

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące. W odpowiedzi na zgłoszenie przesyłany jest materiał szkoleniowy wraz z fakturą.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie