Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 19 października 2022

Obowiązki i zasady postępowania organu w zakresie realizacji obowiązkowego zadania z zakresu pomocy społecznej w świetle wytycznych MRiPS

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Szkolenie adresowane jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej/centrów usług
społecznych, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań administracyjnych, a także dla
osób wydających z upoważnienia decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z
zakresu pomocy społecznej.

Szkolenie oparte jest na orzecznictwie sądowo-administracyjnym i wytycznych MRiPS,
dotyka praktycznych problemów związanych z zagadnieniem zapewnienia schronienia
osobom bezdomnym.

Celem szkolenia pt. "Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym" jest:
-Ugruntowanie znajomości przepisów z zakresu udzielania świadczenia z pomocy
społecznej w formie schronienia dla osoby bezdomnej;
-Ustalenie właściwości miejscowej w sprawach wątpliwych;
-Wskazanie kolejności czynności podejmowanych przez organ w celu udzielenia
schronienia osobie bezdomnej;
-Omówienie zasad ustalania odpłatności beneficjenta za udzielenie schronienia;
-Wskazanie innych obowiązków organu związanych z realizacją zadania zapewnienia
schronienia osobom bezdomnym.

Szczegółowy program szkolenia:

 • Podstawy prawne zapewnienia schronienia osobom bezdomnym
 • Rodzaje placówek zapewniających schronienie osobom bezdomnym
 • Prowadzenie placówek zapewniających schronienie
 • Placówka zapewniająca schronienie jako jednostka budżetowa gminy
 • Delegowanie zadania organizacjom pożytku publicznego
 • Zakup usługi w placówce niepublicznej
 • Rejestr placówek zapewniających schronienie
 • Postępowanie w sprawie udzielenia świadczenia w postaci schronienia – kiedy decyzja?
 • Kontrakt socjalny – kiedy i kto zawiera go z osobą bezdomną?
 • Odpłatność osoby bezdomnej za udzielenie schronienia – podstawa prawna i zasady jej ponoszenia
 • Właściwość gminy w zakresie udzielenia schronienia osobie bezdomnej

Kwestie organizacyjne:

 • Szkolenia trwa 2 godziny.
 • Po odbytym szkoleniu istnieje możliwość konsultacji telefonicznej z prowadzącą (15 minut dla uczestnika). Data i godzina konsultacji ustalana jest indywidualnie po zakończonym szkoleniu.
 • Szkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w szkoleniu.

Przykładowe slajdy:

przykładowe slajdy
przykładowe slajdy

Cena: 330 zł brutto

za pierwszego zgłoszonego uczestnika z danej jednostki, każdy kolejny zgłoszony uczestnik to koszt 90 zł brutto.*

Czas trwania: 8:30-10:30

Dostępne terminy

19.10.2022 Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie nie jest zobowiązujące.

Szkolenie trwa 2 godziny zegarowe.
Po szkoleniu istnieje możliwość konsultacji telefonicznej z prowadzącą (15 minut dla uczestnika). Data i godzina konsultacji ustalana jest indywidualnie po zakończonym szkoleniu.

Płatność następuje tylko po odbytym szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Powyżej 10 uczestników istnieje możliwość negocjacji ceny. W razie pytań, służymy pomocą. Kontakt: klaudia.szewczyk@szkolenia.expert lub 789 324 392*

Opinie uczestników szkolenia

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie