Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym

Obowiązki i zasady postępowania organu w zakresie realizacji obowiązkowego zadania z zakresu pomocy społecznej w świetle wytycznych MRiPS

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Szkolenie adresowane jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej/centrów usług
społecznych, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań administracyjnych, a także dla
osób wydających z upoważnienia decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z
zakresu pomocy społecznej.

Szkolenie oparte jest na orzecznictwie sądowo-administracyjnym i wytycznych MRiPS,
dotyka praktycznych problemów związanych z zagadnieniem zapewnienia schronienia
osobom bezdomnym.

Celem szkolenia pt. "Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym" jest:
-Ugruntowanie znajomości przepisów z zakresu udzielania świadczenia z pomocy
społecznej w formie schronienia dla osoby bezdomnej;
-Ustalenie właściwości miejscowej w sprawach wątpliwych;
-Wskazanie kolejności czynności podejmowanych przez organ w celu udzielenia
schronienia osobie bezdomnej;
-Omówienie zasad ustalania odpłatności beneficjenta za udzielenie schronienia;
-Wskazanie innych obowiązków organu związanych z realizacją zadania zapewnienia
schronienia osobom bezdomnym.

Szczegółowy program szkolenia:

 • Podstawy prawne zapewnienia schronienia osobom bezdomnym
 • Rodzaje placówek zapewniających schronienie osobom bezdomnym
 • Prowadzenie placówek zapewniających schronienie
 • Placówka zapewniająca schronienie jako jednostka budżetowa gminy
 • Delegowanie zadania organizacjom pożytku publicznego
 • Zakup usługi w placówce niepublicznej
 • Rejestr placówek zapewniających schronienie
 • Postępowanie w sprawie udzielenia świadczenia w postaci schronienia – kiedy decyzja?
 • Kontrakt socjalny – kiedy i kto zawiera go z osobą bezdomną?
 • Odpłatność osoby bezdomnej za udzielenie schronienia – podstawa prawna i zasady jej ponoszenia
 • Właściwość gminy w zakresie udzielenia schronienia osobie bezdomnej

Przykładowe pytanie problemowe

Przykładowe slajdy:

schronienie slajd2
schronienie slajd

Cena: 360 zł brutto

za każdą pierwszą zgłoszoną osobę, każda kolejna to koszt 90 zł brutto.

Czas trwania: 2 h + 1 h materiał uzupełniający

Zapisz się

Opinie uczestników szkolenia

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie